top of page
ØSTFOLD SETT FRA SATELLITT
ARTIKlER

Husk å behold katalogstrukturen som er definert.

(Norsk )

Feltkart med lokaliteter for område A, Eidet-  Kalnesgropa, lokalt kart (pdf-dokument).

(Norsk )

 Eidet - Kalnesgropa, oversiktskart. Feltkart med oversikt over område A (pdf-dokument).

(Norsk )

Feltkart område B, Østre Sarpsborg og Sarpsfossen, lokalt kart. Feltkart med lokaliteter for område B (pdf-dokument).

(Norsk )

Feltkart område B, Østre Sarpsborg og Sarpsfossen, oversiktskart. 

Feltkart med oversikt over område B (pdf-dokument).

(Norsk )

Feltkart område C, Isesjø – Skjebergsletta, lokalt kart. Feltkart med lokaliteter for område C (pdf-dokument).

(Norsk )

Feltkart område C, Isesjø – Skjebergsletta, oversiktskart. 

Feltkart med oversikt over område C (pdf-dokument).

(Norsk )

Tabell for å notere observasjoner ved lokalitetene. 

En tabell for hvert feltområde (pdf-dokument).

(Norsk )

bottom of page