top of page
NORDRE ØYERN ELVEDELTA
ARTIKlER

Elvedelta, status og overvåking

(Norsk ))

Ørin er et større elvedelta der Verdalselva renner ut i Trondheimsfjorden. Ørin er en svært viktig del av det internasjonalt verneverdige våtmarkssytemet i Trondheimsfjorden. (Norsk )

Elvedeltadatabasen inneholder oppdaterte oversikter over arealsituasjonen i større norske elvedelta.

(Norsk )

Utvalg av internasjonale elvedelta. 

Elvedeltadatabasen, Direktororatet for Naturforvaltning.

(Norsk engelsk )

Fakta, kart og bilder.

(Engelsk )

Fakta, kart og bilder.

(Engelsk )

bottom of page