top of page
VELKOMMEN TIL VÅRT KLASSEROM

GØY MED VITENSKAP

OM SAREPTA

Sarepta, "Using Space in Education", er en læringsressurs for lærere og elever i grunn- og videregående skole for bruk spesielt innen geografi og natur og miljø-fag. Sarepta er en tjeneste fra Norsk Romsenter og NAROM (Nasjonalt senter for rom-relatert opplæring). Sarepta er utviklet i samarbeid med NAROM (Norwegian Center for Space-related education), og med støtte fra ESA (den europeisk romorganisasjonen) . Nordic-ESERO har i de siste årene vært med å videreutvikle innholdet.
 

I tillegg til "Jorda sett fra satellitt" (jordobservasjon), er Sarepta utvidet til å omfatte informasjon om sola og satellitter i bane rundt jorda. Sarepta tilbyr ferske satellittbilder, faktainformasjon, forslag til oppgaver, læreplantilknytninger, programvare, ordliste og aktuelle lenker. For å få tilgang til satellittbildene, må du først registrere deg. I Sarepta er det mulig å stille spørsmål, diskutere og søke etter skoler å samarbeide med.

- HVA SIER VÅRE KOLLEGER OM ROM-RELATERT VITENSKAPEN?


 

Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM)

er en del av Andøya Space Center


 

Copyright © 2017 NAROM. All rights reserved.


 

Post: Bleiksveien 46, 8480 Andenes, Norway

Telefon: +47 76 14 46 50

Sosiale medier: Facebook | Twitter | Instagram

Epost: post@narom.no

bottom of page