top of page
ARTIKlER
ALGER I HAVET

Nettsted med fakta og aktuelle lenker om Emiliania huxleyi-algen.

(Engelsk )

Nettstedet til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) med oppdatert algeinformasjon. DMU er en selvstendig forskningsinstitusjon i Miljøministeriet.

(Skandinavisk engelsk )

Algeinfo er en ukentlig informasjon som utgis av Havforskningsinstituttet i samarbeide med Oceanor, Fiskeridirektoratet og NIVA. 

(Norsk engelsk )

Fin oversikt med bilder og fakta over planteplankton (fytoplankton) i Skagerrak-Kattegat.

(Engelsk )

"The Harmful algae page". Rikelig med informasjon og flotte bilder.

(Engelsk )

Overvåkingsprogram for algegifter i skjell. 

Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) sitt nettsted for blåskjellvarsel i sesongen mars til oktober. (Norsk )

Nettsted med informasjon og tekniske beskrivelser om havfargesensorer.

(Engelsk)

Nansen senter for miljø og fjernmåling, Bergen.

(Engelsk )

Nyttig faktainformasjon fra Matportalen

(Norsk )

Ocean Color nettsted med bilder og fakta.

(Engelsk 

Near Real-Time Algal Bloom and Water Quality Monitoring Services. 

Provided under the ESA GMES MarCoast Consortium and the Norwegian SatOcean programme.

(Engelsk )

En møteplass hvor skolen både kan hente ut informasjon, og også selv levere egen informasjon som kan komme fellesskapet til nytte. Her finnes faktastoff, tema, prosjekter og forslag til aktiviteter. (Norsk )

Nettstedet til SeaWIFS prosjektet med nyttig alge-informasjon og lenker til andre nyttige steder. 

(Engelsk )

bottom of page