top of page
Informasjon om GIS

Kjennskap til digitale kart, satellittbilder og geografiske informasjonssystemer er omtalt i nye læreplaner for faget geografi og programfaget geofag...

Kart og kartografi
 
 

Allerede i oldtiden var det viktig å kunne tegne kart og måle terrenget for å beskrive landets topografi, fastsette grenseforhold eller reise større byggverk. Det eldste kjente kart er funnet i Irak, og er fra ca. 3800 år f.Kr...

Spor etter istiden på Andøya

I dette temaet benyttes satellittbilder fra SPOT-satellitten som sammen med forskjellige kartlag vil visualisere mulige spor etter istiden gjennom studie og analyse av landskapstyper og løsmasser...

Spor etter siste istid i Grimstad-området

Grimstad-området har tydelige spor etter siste istid både når det gjelder mektige morenerygger og forskjellige landskapstyper. Bruk bilder fra SPOT-satellitten...

Arendal sett fra satellitt

Hva er mulig å registrere av informasjon i et satellittbildet tatt av landjorda fra SPOT-satellitten i 822 km høyde. Studer og analyser SPOT-bilde sammen med kartdata over Arendal...

Landformer sett fra satellitt i Østfold

Landformene i Østfold finnes som skjærgård med skjær, holmer og øyer, tanger og bukter, fjellknatter og sprekkedaler, leirsletter og bekkedaler, Raet og lange, lave skogsåser...

Lokalhistorie og kartkunnskap på Leknes i Lofoten

I Leknes kommune er det registrert et utall fornminner med funn som er datert 6000 år tilbake i tid. Omtrent 3 km sør for Leknes skole ligger Holsøy. For arkeologer er området velkjent... 

Romerikselgen og Gardermoutbyggingen

Utbygging av Gardermoen lufthavn utenfor Oslo til nasjonal hovedflyplass, endringer av infrastrukturen og den bymessige bebyggelsen i området...

Overvåke endringer i Nordre Øyern elvedelta

Nordre Øyeren er ett av Norges største delta. Her renner Glomma ut i nordre del av innsjøen Øyeren. Her er det gjennom flere tusen år bygget opp et markert delta med flere ulike løp og sandbanker som har vært i stadig forandring opp gjennom årene...

bottom of page