top of page

SOSIAL

Frequently Asked Questions

Denne portalen inneholder multi-kanal georeferenced bilder fra Landsat, Sentinel og andre satellitter. Bildene dekker de nordiske landene. Perfekt for spektralstudier, spesielt for videregående.

Interaction

Denne portalen inneholder behandlede bilder som dekker hele jorden: ekte farge, falsk farge for å forbedre vegetasjonen og NDVI. Biblioteket er stort ved bruk av Landsat- og Sentinel-produkter fra rundt 1985 til nå. Perfekt for å analysere endringer med tid.

Live Visitors Map

bottom of page