top of page
Satellittbilder i bildebanken

Ved å velge "Satellittbilder" i menyen, får man tilgang til Satellite Image Bank. Her finnes daglig oppdaterte værbilder fra værsatellittene NOAA og Meteosat. I tillegg er det radarbilder fra ERS-2 satellitten som viser isforholdene over østlige deler av Svalbard. ERS-2 passerer over dette området hver 35. dag...

Hva brukes satellittene til?
 
 

Satellittdata har de siste 20 årene utviklet seg til å bli en nødvendig del av observasjonsgrunnlaget til for eksempel værvarsling, overvåking av skogbranner og avskoging, endringer i ulike havfenomener, overvåkning i militær sammenheng, polarforskning og –forvaltning, for å nevne noe...

Jordobservasjonssatellitter, kort historikk

Den moderne romalderen startet i oktober 1957 da en liten metallkule med lange antenner ble sendt opp i verdensrommet. Denne 83 kg tunge sovjetiske satellitten Sputnik-1 var verdens første kunstige satellitt...

Prinsippene for jordobservasjon

For å kunne forstå anvendelsen av satellittdata, er det nødvendig med informasjon om for eksempel lys, stråling, instrumenter, tilgjengelighet av data og tolking av satellitt-informasjon...

Satellitter, fakta

Ønsker du å lære litt mere om jordobservasjonssatellitter? For noen utvalgte satellitter kan du finne litt fakta om når satellitten kom i bane, omløpstid, satellittbaner, instrumenter, kanaler, spektral og romlig oppløsning...

Bearbeiding og tolkning av satellittbilder

Digitale fjernmålte bilder kan oppnås på to måter, enten direkte under opptak, eller indirekte ved digitali-sering av fotografier eller video...

bottom of page