top of page

TEMAER

SOLA

Vi kjenner sola som en intenst strålende kule som varmer og gir oss lys og liv. I denne læreressursen vil vi se litt på hva sola er, hvordan den påvirker jorda...

Sola

Vi kjenner sola som en intenst strålende kule som varmer og gir oss lys og liv. I denne læreressursen vil vi se litt på hva sola er, hvordan den påvirker jorda...

Satellitter i bane

Hvordan får vi satellittene til å gå i bane rundt jorda?  Hva er det som holder dem i bane når de først er plassert der?...

Jorda sett fra satellitt

Satellittene som overvåker jorda, gir oss nyttig informasjon for mange forskningsoppgaver og for praktiske anvendelser...

Satellitter overvåker Jorda
 
Har du behov for å lese mer om satellittene, deres oppbygning, hvordan registrere informasjon?... 
Jordobservasjon og GIS

Dette temaet gir en oversikt over hva GIS er, litt om kart og kartografi og hvordan GIS sammen med satellittbilder kan bli en spennende og visualiserende ressurs for klasserommet...

Raketter

Dette temaet gir en oversikt over rakettenes historie, hvordan de fungerer og de forkjellige typer av rakettmotorer...

bottom of page