VERKTØY

Lærepakker

Lærere kan finne her undervisningspakker med innhold og aktiviteter. Velg ditt nivå og emne.

Programvare

Oversikt over aktuell programvare med manual og opplæring for å løse noen av oppgavene i undervisningseksemplene. Programvaren må lastes ned og installeres.

Ordliste

Forklaringer til ord og forkortelser du støter på under arbeid med Sarepta...

Læreplaner

Utdragene vises sortert synkende etter klassetrinn. Velg klassetrinn og fag og få frem tilknytning mellom læreplaner for grunn- og videregående skole og undervisningseksempler i Sarepta.