top of page
ARTIKlER
HAVET I BEVEGELSE

Nettsted med informasjon om blant annet bølgehøyde, havoverflatetemperatur og bøyer fra ulike deler av verden.

(Engelsk )

ESAs nettsted for Envisat med fakta, multimedia og lenker.

(Engelsk 

Argo programmet er en del av et globalt system for å overvåke havet. Det består at   3 000 bøyer som plasseres på verdenshavene for å måle temperatur og saltholdighet. (Engelsk )

Havoverflatetemperatur i grader C.

(Annet)

ESAs hjemmeside om SMOS satellitten.

(Engelsk )

bottom of page