top of page
HAVIS I ARKTIS
ARTIKlER

 Daglige iskart fra Meteorologisk institutt. Iskartene viser isforholdene i arktiske strøk, fra Øst Grønland til Karahavet i øst.

(Norsk )

Canada Centre for Remote Sensing. Nettsted med fakta og bilder om jordobservasjon. Eget område for undervisningsressurser.

(Engelsk )

Aktuelle kart og fakta

(Engelsk )

En populær framstilling av naturvitenskapelig klimaforskning. Innholdet på disse sidene er hentet fra RegClim's brosjyre "RegClim- Klimaet i Norge om 50 år"

(Norsk )

Temperature, cloud cover, wind, sig weather

(Engelsk )

Miljøovervåking av Svalbard og Jan Mayen. Nyttig fakta fra Norsk Polarinstitutt.

(Norsk )

ESAs nettsted med bilder og fakta om satellitten Envisat.

(Engelsk

Produkter, publikasjoner, lenker.

(Engelsk )

National Snow and Ice Data Center (NSIDS). Nyttig nettsted med fakta og bilder.

(Engelsk )

National Snow and Ice Data Center. Arctic Sea Ice News & Analysis.

(Engelsk )

Interessant artikkel med fokus på havets innflytelse på klimaendringer under global oppvarming.

(Norsk )

VITEN tilbyr gratis undervisningsprogrammer i realfag, først og fremst for ungdomsskole og videregående skole. "Planter i rommet", "på tynn is" og "Nordlys" er eksempel på programmer.

(Norsk )

Informasjon om satellittene til NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Oppdatert bildetjeneste.

(Engelsk )

Nyhet fra ESA: Iceberg's end caught by Envisat. Artikkel og bilder.

(Engelsk )

Norsk Polarinstitutt er Norges sentrale institusjon for forskning, miljøovervåkning og kartlegging i polarområdene.

(Norsk-engelsk)

Ferske kart over sjøis, iskanten, iskonsentrasjon og havets overflatetemperatur (SST).

(Engelsk )

Flere spennende lenker og nyheter.

(Engelsk )

Flere spennende lenker og nyheter.

(Engelsk )

Nettside som viser tilstanden til polar havis og snødekke.

(Engelsk )

Bildedatabase.

(Engelsk )

Sea-ice data and useful links.

(Engelsk )\

Nyheter, pressemeldinger og artikler av politisk ledelse om Svalbard og polarområdene (Barentshavet, Arktis og Antarktis).

(Norsk engelsk )

bottom of page