ARTIKlER
STORM PÅ VESTKYSTEN AV NORGE, NOVEMBER 1998