STORM PÅ VESTKYSTEN AV NORGE, NOVEMBER 1998
ARTIKlER