top of page
Informasjon om GIS

Kjennskap til digitale kart, satellittbilder og geografiske informasjonssystemer er omtalt i nye læreplaner for faget geografi og programfaget geofag...

Kart og kartografi
 
 

Allerede i oldtiden var det viktig å kunne tegne kart og måle terrenget for å beskrive landets topografi, fastsette grenseforhold eller reise større byggverk. Det eldste kjente kart er funnet i Irak, og er fra ca. 3800 år f.Kr...

bottom of page