top of page
Prinsippene for jordobservasjon

For å kunne forstå anvendelsen av satellittdata, er det nødvendig med informasjon om for eksempel lys, stråling, instrumenter, tilgjengelighet av data og tolking av satellitt-informasjon...

Bearbeiding og tolkning av satellittbilder

Digitale fjernmålte bilder kan oppnås på to måter, enten direkte under opptak, eller indirekte ved digitali-sering av fotografier eller video...

bottom of page