top of page
 Solas plass i solsystemet 

Er du interessert i å lære om solsystemet? Vår egen klode kalles ”Den blå planet”. Vet du hvorfor? Hvordan lage en modell av solsystemet? Her kan du lese om sola og de 8 planetene.

Tidlig kunnskap om sola
 
 

Før 1700-tallet dreide de viktigste spørsmålene innen astronomien seg om hvordan verdensrommet var bygd opp, og om sola eller jorda er i sentrum av universet. I dag vet vi at sola er i sentrum av solsystemet, men slett ikke i sentrum av universet...

Solas struktur

Sola er en gigantisk gasskule. Den er så stor at den kunne rommet 1 300 000 (1,3 millioner) jordkloder! Den er også svært, svært varm..

Solas ytre lag

De ytre lagene på sola kan vi observere direkte, men bare den tynne, synlige overflaten kan vanligvis studeres i detalj fra bakken...

Solaktivitet

Sola er en aktiv stjerne – den koker, store gasskyer slynges av og til ut i verdensrommet, svære flekker dukker opp og forsvinner, fakler stikker tusenvis av kilometer ut fra overflaten, eksplosjoner så kraftige som millioner av atombomber går av og gigantiske buer...

Nordlysets mystikk

Omgitt av gamle dagers mystikk, i dag gjenstand for sunn nysgjerrighet hos folk flest og for forskernes dype interesse. Har du sett nordlys? Denne faktadelen vil gi innblikk i nordlysforskning, folketro og mystikk, nordlysformer og bilder....

Solformørkelser

Det flotteste solfenomenet vi kan oppleve fra bakken er totale solformørkelser – og de skyldes ikke engang sola, men månen. Solformørkelser skyldes at månen dekker eller skygger for sola slik at hele eller deler av solskiven blir formørket.... 

Solas utvikling

Da sola ble til for 4,6 milliarder år siden, hadde den gjennomgått en fase der den var langt kjøligere og større enn den er i dag. Til gjengjeld lyste den opptil 100 ganger kraftigere enn i dag...

Moderne ferder
 

Før romfartens tidsalder hindret atmosfæren mange typer observasjoner. Det er nesten bare synlig stråling og en del typer radiostråling som når relativt uforstyrret til bakken...

SOHO overvåker sola

SOHO-satellitten er historiens største og mest kompliserte romobservatorium for solstudier. SOHO gir oss mulighet til å å lære mer om solas indre, mekanismene som danner og varmer opp koronaen (solas ytre atmosfære), og årsakene til at solvinden blir til og øker...

Solsatellitten Hinode

Hinode er et rombasert solobservatorium som ble skutt opp fra Uchinoura Space Center 22. september 2006. Det er den japanske romorganisasjonen JAXA som står bak bygging, oppskyting og drift av satellitten. Før oppskytingen het den Solar B...

bottom of page