top of page
ARTIKlER
SOHO OVERVÅKER SOLA

Nettstedet forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon om de fleste temaer som berøres av forskning. (Norsk).

Les om dagens romvær, SOHO, planetene, astronomiske begivenheter.

(Norsk )

Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter nær 4 milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplasser der forskere og brukerne av forskningen møtes. ( Norsk-Engelsk).

SOHOs nettsted med oversikter over SOHO instrumenter og lenker til aktuell informasjon.

(Engelsk )

Les om dagens romvær, SOHO, planetene, astronomiske begivenheter.

(Norsk )

Nettstedet til SOHO-prosjektet. Spennende bilder og informasjon om sola.

(Engelsk )

Undervisningsmateriale og aktuelle lenker fra SOHOs nettsted.

(Engelsk )

bottom of page