ARTIKlER
SOHO OVERVÅKER SOLA

SOHOs nettsted med oversikter over SOHO instrumenter og lenker til aktuell informasjon.

(Engelsk )

Les om dagens romvær, SOHO, planetene, astronomiske begivenheter.

(Norsk )

Nettstedet forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff og faktainformasjon om de fleste temaer som berøres av forskning. (Norsk).

Undervisningsmateriale og aktuelle lenker fra SOHOs nettsted.

(Engelsk )

Nettstedet til SOHO-prosjektet. Spennende bilder og informasjon om sola.

(Engelsk )

Les om dagens romvær, SOHO, planetene, astronomiske begivenheter.

(Norsk )

Norges forskningsråd gir råd i forskningspolitiske spørsmål, forvalter nær 4 milliarder kroner til forskningsformål og skaper møteplasser der forskere og brukerne av forskningen møtes. ( Norsk-Engelsk).