How to Cook a Star. The reason stars shine

(Engelsk) 

Artikkel fra "Institutt for teoretisk astrofysikk" om romsonden Pioneer 10. 

(Norsk)

NASA-nettsted med informasjon og lenker.

(Engelsk)

Les om dagens romvær, SOHO, planetene, astronomiske begivenheter.

(Norsk )

Nettstedet til SOHO-prosjektet. Spennende bilder og informasjon om sola.

(Engelsk )

Fin artikkel av Birger Andresen.

(Norsk )

ARTIKlER
SOLAS YTRE LAG

Omfattende nettsted med mange godt organiserte lenker.

(Engelsk )