ARTIKlER
SOLAKTIVITET

Bilde/animasjon 6: SOHO/ ESA/NASA