Beskrivelse om kraftige flares på sola i juli 2002.

(Engelsk )

Bilder og animasjoner fra sola tatt av satellitten SOHO. Ferske bilder og arkivbilder. (Engelsk)

ARTIKlER
SOLAKTIVITET

Informasjon om jorda, sola, solsystemet og Universet.

(Engelsk )

Fersk informasjon om nordlysovalen på Nord- og Sør-pol tatt av den polare satellitten NOAA POES (NOAA Polar-orbiting Operational Environmental Satellite). 

(Engelsk )

 Les om dagens romvær, SOHO, planetene, astronomiske begivenheter.

(Norsk )

Nettsted hvor romværet og mulighetene for nordlys blir oppdatert mange ganger om dagen.

(Engelsk )

Ferske bilder av sola tatt med satellitten SOHO. Kraftig aktivitet på sola kan gi sterke nordlys dager senere.

(Engelsk )

Pressemelding fra ESA med beskrivelse og bilder av kraftig flare i april 2001.

(Engelsk )

Nettstedet til SOHO-prosjektet. Spennende bilder og informasjon om sola.

(Engelsk )

Bilde og tekst om gigantisk solflekk i september 2000.

(Norsk )

Beskrivelse, bilder og aktuelle lenker.

(Norsk )

Fin artikkel av Birger Andresen.

(Norsk )