top of page
ARTIKlER
NORDLYSETS MYSTIKK

Ferske bilder av sola tatt med satellitten SOHO. Kraftig aktivitet på sola kan gi sterke nordlys dager senere. (Engelsk)

Hovedaktiviteten ved ARS er oppskyting av forskningsraketter, på oppdrag fra forskere, i nasjonale og internasjonale kampanjer for studier av den midlere og øvre atmosfære samt ionosfæren. (Engelsk)

bottom of page