top of page

VERKTØY

Tavle

Bruk tavlen for å raskt finne frem til artikler, lenker og oppgaver tilknyttet de ulike teamene.

Ordliste

Bruk ordlisten for å finne forklaringer til forkortelser, ord og uttrykk brukt i ulike artikler på sarepta.

Satellittportal

Bruk satellittportalen vår for å få tilgang til satellittbilder fra ditt lokale områder.

Programvare

Bruk programvareoversikten for å finne aktuell programvare med manual og opplæring for å løse enkelte oppgaver i undervisningseksemplene.

bottom of page